เรื่องเล่าความเป็นมาดั้งเดิม
บทนำ

เรื่องเล่าความเป็นมาดั้งเดิมของโทโคลัวไม่ได้มีเรื่องเดียว เพราะโทโคลัวประกอบด้วยเกาะหินปะการังมากมายหลายเกาะ เรื่องเล่าความเป็นมาดั้งเดิมบางเรื่องก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะหินปะการังทุกเกาะ ขณะที่บางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับเกาะใดเกาะหนึ่ง หรือสองเกาะเท่านั้น

มีเรื่องเล่าเก่าแก่เรื่องหนึ่งที่เล่าสืบทอดกันมานาน เกี่ยวกับที่มาของชื่อโทโคลัว โทโคลัวไม่ใช้ชื่อว่าเกาะแห่งโทโคลัว (the Tokelau Islands) อีกต่อไป แต่มีชื่อเพียงแค่โทโคลัวจากการเรียกขานของคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานแรก ๆ ที่หินเกาะปะการังทั้งสาม พวกเขาเล่าขานเรื่องราวเกี่ยวกับ ลู ซึ่งเป็นเด็กคาถาวิเศษที่สามารถเหาะขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เสกให้มีลมขึ้นมาให้พัดไปในทิศทางที่เป็นทิศทางลมปัจจุบัน คำว่า โทโคลัวจึงสัมพันธ์กับเกาะหินปะการังทั้งสามและหมายถึงลมที่พัดมาจากทิศเหนือในภาษาโพลีนีเซียน (Polynesian)

ส่วนเรื่องเล่าอื่น ๆ นั้นก็บอกกล่าวว่าเกาะหินปะการังแต่ละเกาะนั้นแตกต่างกันอย่างไร ตัวอย่างเช่น มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งบอกลักษณะเฉพาะของปลาประจำเกาะแต่ละเกาะ คือ ปลาฉลามเสือ (Kanaelauvaka) หมายถึง โอโลเฮจ (ซึ่งปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของซามัวอเมริกัน หรือ American Samoa), ปลาฉลาม (Mago) หมายถึงเกาะฟากาวโฟ, ปลาไหล (Puhi) หมายถึงเกาะนูคูนานู และปลาทิฟิทิฟิ (Butterly fish) หมายถึงเกาะอาทาฟู ในเรื่องปลาฉลามเสือ (Kanaelauvaka) ซึ่งเป็นปลาล่าเหยื่อ ซึ่งพ่ายแพ้ต่อปลาชนิดอื่น ๆ ที่เหลืออีก 3 ชนิด คือ ปลาฉลามแห่งฟากาวโฟจะจู่โจมที่บริเวณหัว, ปลาไหลแห่งนูคูนานู จะจู่โจมบริเวณลำตัว และปลาทิฟิทิฟิแห่งอาทาฟู จะเข้าจู่โจมตรงส่วนหาง นี่เองทำให้เกาะหินปะการังแต่ละเกาะมีความแตกต่างกัน และทำให้แต่ละเกาะมีลักษณะเฉพาะของตน

ในลักษณะเดียว มีเพลงเก่าแก่ที่แสดงความหมายของอาหารของทั้งสี่ของเกาะปะการัง คือ เนื้อมะพร้าวแห้ง (ทำให้แห้งอย่างช้าๆ ด้วยเปลือหอยที่ยังไม่แตก) เป็นอาหารของโอโลเฮกา (Olohega) เนื้อมะพร้าวชุ่มน้ำมันเป็นอาหารของฟากาวโฟ และผลไม้โนนู (nonu) เป็นอาหารของนูกูโนนูและเนื้อปลาสกิบแจ็คไม่ติดมันเป็นอาหารของอาทาฟู ประเทศโทโคลัวนั้นให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่แตกต่างของแต่ละเกาะ แต่ก็ไม่มีเรื้องลี้ลับใด ๆ เกี่ยวที่มาดังเดิมของสิ่งต่าง ๆ นั้น เนื้อเพลงมีว่าดังนี้ครับ:

ฉันไปโอโลเฮกา เพื่อกินเนื้อมะพร้าวแห้งที่นั่น
Ha malomalo hahau, ha malomalo hahau
ฉันไปฟากาวโฟ เพื่อกินเนื้อมะพร้าวชุ่มน้ำมันที่นั่น
Ha malomalo hahau, ha malomalo hahau
ฉันไปนูกูโนนู เพื่อกินผลไม้โนนูที่นั่น
Ha malomalo hahau, ha malomalo hahau
ฉันไปอาทาฟู เพื่อกินเนื้อปลาสกิบแจ็คไม่ติดมันที่นั่น
Ha malomalo hahau, ha malomalo hahau
เกาะหินปะการังแต่ละเกาะจึงมีลักษณะเฉพาะของตนที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณแตกต่างกัน ซึ่งแข่งขันหรือซึ่งมีการใช้กลอุบายต่าง ๆ ต่อกันและกันอยู่ในที เรื่องเฮมัวนากับเฟนูเป็นเรื่องเล่าที่รู้จักกันแพร่หลายมากที่สุดที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณเหล่านี้ ในที่สุด ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับรากฐานการกำเนิดของคนแต่ละเกาะปะการังครับ แต่ละเกาะก็จะมีเรื่องเป็นของตนเอง ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าชาวโทโคลัวไม่ได้ที่มาจากแหล่งเดียว แต่คนจากแต่ละเกาะหินประการังนั้นต่างก็มีต้นกำเนิดของตัวเองที่แตกต่างกัน

มหัศจรรย์โทโคลัว
>ทำประโยชน์ให้กับเกาะ
โทโคลัว คือใคร? คืออะไร? อยู่ที่ไหน?
>ภาพเด็ดจากเกาะโทโคลัว
>การเดินทางไปเกาะโทโคลัว